lunes, 27 de enero de 2014

Què he après?

Ara que ja hem acabat el primer semestre i que s'apropen els primers exàmens, és el moment de la reflexió final.
Aquest moment que quan vam començar pareixia quedar tan lluny ha arribat i estic totalment sorpresa amb el que ha canviat la meva concepció sobre l'educació des del primer dia de classe fins a avui, sobretot pel que ja vaig dir a l'entrada de presentació de l'eportafoli de que la meva preferència era el grau d'educació infantil. Però he de confessar que, arribats a aquest punt, estic molt satisfeta (cada dia més) d'haver començat el grau d'educació primària.

Havent-me format amb un model d'escola tradicional, en un principi, el que jo m'esperava era una preparació per a aquest model educatiu. Però dia a dia (sobretot les primeres setmanes) aquesta idea inicial que tenia en ment va anar desapareixent.
I, el primer canvi en el meu cap va arribar el primer dia de classe de Bases Didàctiques, quan vam comprovar que ara el que realment interessa ara és l'alumne en tots els aspectes del procés d'ensenyament-aprenentatge, tal i com ha de ser. Doncs, és ell el vertader protagonista del seu aprenentatge, motiu pel qual la seva opinió i les seves sensacions s'han de tenir presents en tot moment, de la mateixa manera que els seus coneixements previs a l'hora d'explicar nous continguts.
Així doncs, la meva primera conclusió va ser que el model d'escola constructivista és el que més m'agradava i el que vull posar en pràctica jo quan sigui mestra.

Però per a poder complir això que em vaig proposar, primer havia de saber moltes coses sobre aquest nou model d'escola.
I, tot això és el que hem anat veient successivament a les classes de Bases.
Imatge de educ@conTIC
El primer que vam explicar és el canvi del rol del mestre, ja que amb el nou model aquest deixa de ser el protagonista del procés educatiu, per convertir-se en el guia dels seus alumnes durant el seu procés d'aprenentatge. A més a més, un aspecte pel que fa al mestre que també em va agradar molt, va ser el model TPACK, proposat per Mishra i Koehler. Segons aquest model el mestre, a banda dels coneixements adequats sobre continguts i pedagogia, també ha de saber sobre les TIC, ja que són part de la nostra vida, motiu pel qual els alumnes s'han de familiaritzar amb elles des de ben petits, i aprendre a emprar-les correctament, tot i que encara hi ha mestres que no acaben d'acostumar-se a les noves tecnologies dins l'aula.
En les sessions següents ens vam centrar en aspectes com els 10 principis psicopedagògics d'Arnau i Zabala, que expliquen a la seva obra 11 ideas clave. Cómo aprender y enseñar competencias. Aquests principis són els que justifiquen el canvi de concepció de l'educació i el fet que l'alumne es converteixi en el vertader protagonista del procés d'ensenyament-aprenentatge.
També vam dedicar unes sessions al currículum, que amb l'escola constructivista és la base dels continguts que s'han d'explicar als alumnes, ja que el llibre de text és un complement que desapareix.
Imatge de educ@conTIC
I, a partir del currículum també vam parlar de les competències que han d'haver adquirit els alumnes amb l'educació, i de l'avaluació, que he de dir que és un dels aspectes que més em va interessar. Això és perquè a mi sempre m'havien avaluat amb exàmens finals, sense tenir en compte el procés d'aprenentatge. D'aquesta manera, va arribar un moment en què estudiava per al que entrava a l'examen, però la meva motivació per aprendre s'anava reduint cada vegada més (sort que a l'institut, amb determinats mestres, això va canviar!).

5&em=1" height="460" width="460" allowfullscreen="false" allowscriptaccess="always" type="application/x-shockwave-flash">Artefacte propiAixí doncs, gràcies a tot això que hem tractat durant aquests mesos, la meva concepció sobre com ha de ser l'educació ha canviat completament, com ja he dit abans, i la meva motivació per continuar estudiant aquest grau ha augmentat, sobretot des del moment en què vam començar a realitzar la programació de la unitat didàctica, ja que aquesta activitat m'ha servit per veure com serà realment la meva feina, i realment m'ha agradat moltíssim!

A més a més, no podria acabar aquesta entrada final sense parlar del PLE (Entorn Personal d'Aprenentatge). Aquestes sigles són les que es refereixen a l'entorn en què es mou una persona per tal d'assolir un aprenentatge significatiu. I, per tant, jo he realitzat un prezi que adjunt a continuació en el qual apareix el meu PLE d'aquests mesos.

http://prezi.com/1mus4mdrqr5n/el-meu-ple/# 

(Per motius tècnics no puc inserir el prezi perquè es vegi aquí directament, així que deix l'enllaç)

No hay comentarios:

Publicar un comentario